De prehistorie valt uiteen in de volgende periodes:

Oude Steentijd (Paleolithicum)
Lees verder

 

 

 

 

Nieuwe Steentijd (Neolithicum)
Lees verder

 

 

 

 

Bronstijd
Lees verder

 

 

 

 

IJzertijd
Lees verder

 

 

 

 

Middeleeuwen
Lees verder