Eupen Barchien (“Eupiesbargie”)
Vroege bronstijd
Halverwege Havelte-Uffelte, aan de Uffelterkerkweg, staat een wel heel spannend heuveltje waar het, volgens de omwonenden, ’s nachts flink kan spoken. De mensen noemen het een ‘Spook’- of ‘Kloppersbargie’.
Eupen Barchien, recente foto’s
Volgens horen zeggen lag er in dit ‘bargie’ een schat begraven. Ja, in Havelte sprak men zelfs van “een tonne met gold!”
Maar niemand durfde in dit bargie te graven, want het spookte er soms verschrikkelijk.
Er lagen ook soldaten begraven, zo zegt men en er was al eens een moord gepleegd. Nee, niemand prakkezeerde erover om in dit bargie te gaan graven, hoe groot de nieuwsgierigheid bij velen ook was. Een oud Uffelter gezegde luidt: „As ’t règ’nt en de zunne schient, dan bakt de heks’n pannekoek’n op ”t Klöppersbarchien!” Ook moet er ’s nachts een “loggien” branden.
Het heuveltje bleef onberoerd tot in 1946, toen het grondig werd onderzocht. Het bleek een grafheuvel te zijn uit de vroege bronstijd (± 1400 jaar v. Chr.).
Bron: Rijksuniversiteit Groningen, Groninger Instituut voor Archeologie
Naast de twee doden die daarin waren bijgezet, trof men een bronzen beitel aan. Zie de foto hieronder met de gevonden beitel.
 
Links. De met berkenschors omwikkelde kokerbeitel uit het centrale hoofdgraf van het ,,Eupen Barchien”, gezien van twee kanten. Rechts. De van berkenschors ontdane kokerbeitel met pingat en het basale gedeelte van de schacht.
Koelingsveld (urnenveld)
Bronstijd
Het grootste urnenveld van Noordwest-Europa ligt op het Koelingsveld bij Doldersum, aan de noordrand van de Vledderes.
 
Het is in de tweede periode van de Bronstijd, vanaf 1100 v. Chr., in gebruik genomen toen een geheel nieuw begrafenisritueel in zwang kwam.
Men ging massaal over op lijkverbranding. De crematieresten werden al dan niet in een urn begraven. Te midden van het urnenveld werden de restanten van verschillende tempeltjes aangetroffen. Het veld is opgegraven in 1937.

Het Koelingsveld

Tweeënbarg (urnenveld)
In 1927 werd een terrein tussen Diever en Wapse onderzocht. Men vond hier een urnenveld, dat zich uitstrekte over en om twee grafheuvels, de zgn. Tweeënbarg. Hieronder de afgraving van het Kringgrepurnenveld. (ook wel kringreppelurnenveld genoemd in de literatuur)

 
Bron: Rijksuniversiteit Groningen, Groninger Instituut voor Archeologie

 

Het veld in kaart gebracht:

Bron: Rijksuniversiteit Groningen, Groninger Instituut voor Archeologie

 

Hieronder enkele afbeeldingen van gevonden urnen.