Neanderthaler spits

Een van de oudste voorwerpen die in Westerveld is gevonden is een vuurstenen spits die misschien als speerpunt is gebruikt. De spits werd aangetroffen in een uitgestoven stuk heide bij Holtinge in de buurt van Uffelte.

Het is gemaakt door Neanderthalers, enkele tienduizenden jaren geleden. Deze zullen geleefd hebben in een wat warmere periode van de laatste ijstijd. De vondst werd gedaan in 1970.
 
Vijf mammoeten
In het beekdal van de Wapserveense Aa, nabij Nijensleek, zijn restanten van vijf mammoeten gevonden. Ook zij stapten hier, tijdens de laatste ijstijd, gewoon rond.
In Drenthe zijn veel solitaire mammoetresten gevonden, maar 5 op dezelfde locatie is volstrekt uniek voor Nederland. Op sommige botten zijn kerfsporen aangetroffen die mogelijk zijn aangebracht door Neanderthalers. De kerfsporen waren mogelijk bedoeld als versiering. De restanten kwamen in 1988 boven water op een zandwinlocatie.
 
Mammoetresten Wapserveens Aa

Hamburger cultuur
In het Vledderveld is een zeer bijzondere nederzetting van 11.000 jaar oud uit de rendierjager tijd aangetroffen. De nederzetting behoort tot de zogenaamde Hamburgercultuur.

Het bleek een van de meest interessante vindplaatsen van Noord-Nederland en zelfs van Noordwest-Europa te zijn. Naast vuurstenen werktuigen werd er ook barnsteen en rode oker aangetroffen. De nederzetting werd in 1952 ontdekt en opgegraven.

Rendierjagers in de toendra
Bewoning en vindplaatsen van artefacten door de hele gemeente Westerveld. Vooral in de beekdalen van de Wapserveense Aa en Beilerstroom en ook bij de vele meertjes en pingoruïnes in deze omgeving.
De meest markante producten van deze steentijdjagers, die rond 12.000 v. Chr. in de omgeving van Havelte woonden, zijn vuurstenen pijlen of speerpunten. Door archeologen ‘Havelte’-spitsen genoemd. De eerste vondsten werden in de jaren dertig gedaan door de Havelter archeoloog George Hendrik Voerman.
 
 
Havelterspitsen. Collectie: © Maarten Perdeck. Foto: © Christophe Brochard