Webmaster Oermuseum/ juni 7, 2018/ Uncategorized

05-06-2018Daan Couwenbergh

Jaarboek Archeologie in NederlandVrijdag 15 juni 2018 wordt het Jaarboek van de Nederlandse Archeologie gepresenteerd. De heer W. Weiland, directeur van het Rijksmuseum van Oudheden en de heer Mr. Marc L.M. van Ravels, honorair consul van Frankrijk, nemen de eerste exemplaren in ontvangst.

20 opzienbarende vondsten

Het Jaarboek Archeologie van Nederland moet de Nederlandse archeologie extra in het zonnetje zetten. Want bij archeologie denken veel mensen aan het graf van Toetanchamon, en de opgravingen bij Pompeï, maar belangrijke Nederlandse opgravingen staan minder in de belangstelling. Het Jaarboek zet de twintig meest opzienbarende archeologische van 2017 in de belangstelling.

De selectie is opgesteld door een onafhankelijke commissie bestaande uit vrijwilligers en professionals uit het archeologisch werkveld. De selectie vertelt het verhaal van driehonderdduizend jaar Nederlandse geschiedenis. Een verhaal dat ook op internationaal niveau voor de wetenschap van groot belang is.

Driehonderdduizend jaar Nederlandse geschiedenis

De onderzoeken die in het Jaarboek van de Nederlandse Archeologie 2017 zijn opgenomen, dragen bij aan de antwoorden van vragen die zijn gesteld in de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie. De onderzoeken in het Jaarboek gaan in op de omgeving waarin jagers en verzamelaars leefden, op de afname van bewoonbaar land toen de zeespiegel steeg in Noord-Nederland. Maar er is meer dan prehistorie. Ook het verdwijnen van de Romeinse overheersing, de kerstening en de verstedelijking van de Maasvallei krijgen aandacht in de verhalen. Daarbij gaat het om opgravingen waarbij ook het publiek steeds vaker betrokken wordt.

Austerlitz

Zo is een boeiende verhalenbundel over de geschiedenis van Nederland ontstaan. De uitreiking van het Jaarboek van de Nederlandse Archeologie vind plaats op 15 juni 2018, om 15.00uur in een archeologische omgeving. Het boek wordt uitgereikt in het Beauforthuis in Austerlitz, vlakbij het Franse Kamp, het legerkamp dat tijdens het regime van koning Lodewijk Napoleon bij Austerlitz verrees. De opgravingen die daar in 2017 en 2018 plaatsvonden werd getypeerd als een ‘sensatie’.

Het Jaarboek van de Nederlandse archeologie is een initiatief van de Stichting Archeologie en Publiek en tot stand gekomen in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Pronk Producties Vucht. Vanaf 18 juni is het Jaarboek van de Nederlandse archeologie ook € 29,95 te koop bij de meeste Nederlandse boekhandels.