Word donateur van de Stichting Schultehuus Diever (SSD) en ondersteun daarmee de SSD. De stichting heeft als doel het beschikbaar houden van het Schultehuus voor de gemeenschap. Daartoe geeft zij onderdak aan het OERmuseum West-Drenthe. Het Schultehuus is een zgn. ANBI instelling.

U draagt jaarlijks een bedrag bij met een minimum van 10 Euro. Het donateurschap is voor onbepaalde tijd. U kunt het op elk moment schriftelijk opzeggen.

Door onderstaand formulier in te vullen en te verzenden machtigt u de Stichting Schultehuus Diever het door u toegezegde bedrag 1x per jaar van uw rekening af te schrijven. Na verzending ontvangt u van ons:

  • een entreebewijs, waarmee u en uw gezinsleden gratis toegang hebben tot het museum
  • uitnodigingen voor openingen van nieuwe exposities
  • uitnodigingen voor workshops en overige activiteiten

Formulier voor de aanmelding als donateur