ANBI, schenking aftrekbaar

Het OERmuseum West-Drenthe is een activiteit van de Stichting Schultehuus Diever.

Deze stichting is een zgn. ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Wanneer u geld schenkt aan een ANBI instelling kunt u deze kosten aftrekken bij uw aangifte Inkomstenbelasting.
U kunt uw gift met 25% verhogen, de belastingdienst accepteert dat u een kwart meer aftrekt dan u hebt geschonken.

Giften kunt u storten op rekeningnummer NL11 RABO 0328 9141 50 t.n.v Stichting Schultehuus Diever.
Wij zijn er heel erg blij mee.
U helpt ons een mooi museum in stand te houden.
We doen dit tenslotte met alleen maar vrijwilligers (daar kunt u zich ook voor
opgeven) en met passie!
Zie ook de beschrijving van onze
organisatie.
Voor het aftrekken van gewone giften gelden de volgende voorwaarden (zie website belastingdienst)
    • Het OERmuseum levert geen tegenprestatie voor de giften;

 

    • U kunt met schriftelijke stukken, zoals bankafschriften of kwitanties, aan de belastingdienst aantonen dat u de giften hebt gedaan;

 

    • Het totale bedrag van de giften is meer dan het drempelbedrag;

 

  • U mag voor deze giften niet meer aftrekken dan het maximum.
In een aantal gevallen is de bijdrage ook voor ondernemingen aftrekbaar.
Om die aftrek te kunnen beoordelen is het van belang de achterliggende reden van de bijdrage te kennen.
Raadpleeg de website van de Belastingdienst voor meer informatie.