Het OERmuseum West-Drenthe is een activiteit van de Stichting Schultehuus Diever.

Deze stichting is een zgn. ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
  • de naam van de instelling: Stichting Schultehuus Diever
  • het RSIN/fiscaal nummer: 812318262
  • contactgegevens
Doelstelling
De stichting heeft als doel het beschikbaar houden van het Schultehuus voor de gemeenschap Diever. Zij dient dit te verwezenlijken door het huren van het pand, het exploiteren van het pand als museaal bedrijf en het inzetten van uitsluitend onbetaalde vrijwilligers. In 2006 is het museum van start gegaan onder de naam Archeologisch Centrum West-Drenthe.
Sinds 2015 is de naam OERmuseum.
 
Beleidsplan
  • De focus van het archeologisch museum ligt op het etaleren van de archeologische rijkdom van de gemeente Westerveld c.q. het gebied West-Drenthe.
  • De inmiddels opgebouwde traditie van binnen- en buitenactiviteiten voor kinderen, met een link naar het leven in de prehistorie, zal worden voortgezet.
  • Er wordt gericht ingezet op arrangementen voor groepen.
Het beloningsbeleid
De stichting maakt alleen gebruik van (onbezoldigde) vrijwilligers; een beloningsbeleid is dan ook niet aan de orde.