Erfgoededucatie

Het OERmuseum richt zich op culturen uit de prehistorie en kijkt daarbij naar het gebied West-Drenthe. Het wil bijdragen aan het leren binnen en over de eigen leefomgeving en doet dat via vakoverstijgend omgevingsonderwijs. Door middel van aanschouwelijk en spelend leren maken we de kinderen (en volwassenen …) meer bewust van het bijzondere verleden en daarmee ook het heden van de omgeving waarin zij leven.


Basisonderwijs
De groep “Onderwijs en Educatie” van het museum heeft het programma “Oerwijs” ontwikkeld voor de prehistorie dat dient als aanvulling op de lessen die de leerlingen op het basisonderwijs (groep 7/8) over dit onderwerp ontvangen.

We hebben de mogelijkheid een dagdeel voor uw groep met afwisselende activiteiten te vullen.

Naar keuze kunnen we een programma aanbieden over de Oude en Nieuwe Steentijd:

Onderwerpen Oude Steentijd
 • de laatste ijstijd, veranderingen van het landschap
 • eerste begroeiing
 • eerste dieren
 • hoe leefden de rendierjagers
 • gereedschappen van deze mensen
 • jager /verzamelaars
 • ….Onderwerpen Nieuwe Steentijd
 •  waarvan werd een hunebed gebouwd
 •  waar kwam het materiaal vandaan
 •  hoe verplaatsten ze de grote keien (model met kei en rollen)
 •  hoe werd een hunebed gebouwd (maquettes)
 •  wat werd er zoal meegegeven met de doden (originele artefacten uit hunebed en grafheuvel)
 •  hoe werd een trechterbeker gemaakt (film)
 •  zelf diepsteek versieringen aanbrengen op een “scherf”
 •  leerlingen laten werken met vuurstenen gereedschappen (replica’s)
 •  bezoek brengen aan het hunebed van Diever, grafheuvel en stuwwallen

 onderwijs

Spreekbeurt / opstel (p.m.)

Voor spreekbeurten of opstellen over de prehistorie in West-Drenthe is in de museumwinkel basismateriaal aanwezig. Hiermee hebben leerlingen alle informatie om een mooie spreekbeurt of een goed opstel te maken.