vrijwilligers

Het OERmuseum wordt gerund door vrijwilligers. Er is altijd behoefte aan nieuwe vrijwilligers. Daarbij is te denken aan de volgende activiteiten: gastvrouw/gastheer, ontwikkelen van tentoonstellingen, collectiebeheer, gids/rondleider, kinderactiviteiten, onderwijs/begeleiding groepen, vormgeving/publiciteit/PR/Marketing, website beheer/social media en sponsoring. Als je geïnteresseerd bent, laat dit dan weten via het contactformulier op deze website.

OERmuseum en Stichting Schultehuus Diever

Het OERmuseum is een activiteit van de Stichting Schultehuus Diever (SSD). Het doel van de stichting is om het Schultehuus open te stellen voor het publiek. Dit wordt gerealiseerd met een archeologisch museum.

Bestuurssamenstelling:

Vacature, voorzitter
Michiel Rutten, secretaris
Bart Friso, penningmeester

Alle medewerkers van de Stichting Schultehuus Diever/OERmuseum zijn vrijwilligers. Dat geldt ook voor de bestuursleden. Ze ontvangen dus geen beloning.
sponsoren en donateurs

Het OERmuseum wordt gesponsord door:

De Stichting Schultehuus Diever/OERmuseum ontvangt geen subsidie voor de dagelijkse exploitatie. Mede dankzij de steun van sponsoren en donateurs kan het museum bestaan. Wanneer je de activiteiten van de Stichting Schultehuus Diever/OERmuseum financieel wilt ondersteunen, word dan donateur door het contactformulier in te vullen. De penningmeester neemt dan contact met je op.

De Stichting is een ANBI instelling. Zie hiervoor de menukeuze “ANBI”

ANBI

ANBI, schenking aftrekbaar

“De Stichting Schultehuus Diever (die het OERmuseum exploiteert) is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (een zogenoemde ANBI).
Dit betekent dat giften en legaten aan de stichting / het OERmuseum boven een bepaald drempelbedrag (onder meer afhankelijk van het belastbaar inkomen van de schenker resp. legataris) aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting (of de vennootschapsbelasting).”

Vanaf 1 januari 2014 moeten ANBI’s (Algemeen Nut Beogende Instellingen) de onderstaande gegevens op het internet publiceren.

Fiscaal nummer: 812318262
Dossiernummer K.v.K. : 04068841

Financiële verantwoording

het Schultehuus
 het Schultehuus in Diever

Het Schultehuus van Diever is thans nog de enige min of meer originele schultebehuizing van Drenthe. Berend Ketel liet dit huis in 1604 (ver)bouwen. Volgens bouwhistorici dateert het gebouw al van begin 1500.

Berend Ketel was in dit schultehuus de eerste “schulte”, burgemeester, rechter, notaris en deurwaarder tegelijk, hij was een zogenaamde “eigenerfde” boer.

Tijdens de tachtigjarige oorlog (1568-1648) werd in februari 1582 de omgeving van Diever door geuzen in de as gelegd. Graaf Willem Lodewijk van Nassau, stadhouder van Friesland, maakte in 1594 een einde aan de Spaanse overheersing. Hij stelde nieuwe betrouwbare overheidsdienaren aan voor het lokale bestuur in zijn machtsgebied. In Drenthe benoemde hij in 1596 Berend Ketel als schulte van Diever en “bannerschulte” van het “Dieverderdingspil”. Tot 1737 oefenden vijf opeenvolgende generaties Ketel in dit huis het schulteambt uit.
Een dingspil was tot het einde van de 15e eeuw een bestuursdistrict. Drenthe kende er zes, waarvan het Dieverderdingspil er dus één was. Vanuit elk dingspil werden vier eigenerfde boeren aangewezen als “ette” (rechter) in het landschapsbestuur van Drenthe. De dingspillen mochten zelfstandig vergaderen, vaak vond dat plaats in de open lucht.
Berend Ketel liet zijn gebeeldhouwde wapen boven de voordeur van het Schultehuus aanbrengen. Dit wapen is, net als dat van zijn echtgenote Hermanna Arents, op gebrandschilderd glas te zien in het zijraam van de schultekamer. Het is een geprofileerde blauwe dwarsbalk op een veld van zilver met als helmteken een uitkomende groene draak met een dubbel gespleten rode tong. Het zilver en de dwarsbalk zijn ook terug te vinden in het wapen van Diever.
Het Schultehuus is gedurende de periode 1935 tot 1937 gerestaureerd. Het grootste gedeelte van de muurtegels komt uit het in 1903 gesloopte Schultehuus in Ruinerwold. Die zijn in 1937 geschonken door J. Derks Brouwer, kleinzoon van de laatste schulte van Ruinerwold. De dragende moerbalken in de voorvertrekken zijn in de sleutelstukken gestileerde paardenkoppen, een oud-Germaans symbool, uitgesneden. Dat is de belangrijkste indicatie dat het oorspronkelijke gebouw van begin 1500 is. 

muurtegels in het Schultehuus
Beleef de OERtijd