Beleef de OERtijdVanaf 5 juni is het OERmuseum weer open.

reserveer via 06-49604860


zie verder: “informatie”

WIE WORDT DE WINNAAR VAN DE BRONZEN MAMMOET

Het OERmuseum bestaat dit jaar 15 jaar. Dat wordt gevierd met een reeks van activiteiten.

Een daarvan is het uitreiken van de Bronzen Mammoet.

Deze trofee is bedoeld voor de beste amateur archeoloog in onze regio.

De Bronzen Mammoet is bestemd voor een persoon, een groep personen of een instelling die een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de archeologie in de regio (Zuidwest-Drenthe en omstreken).

Voorwaarde is wel dat het om een amateur/groep amateurs moet gaan die in de (brede) regio) actief is/zijn (geweest).

Als voorbeeld kan worden genoemd:

– Onderzoek op basis van archeologische bronnen

– Bijdrage aan opgravingen

– Bijzondere vondsten

– Waardevolle publicaties

– Promoten van de archeologie onder een breed publiek


Een onafhankelijke jury beslist aan wie de Bronzen Mammoet wordt toegekend.

De jury bestaat uit de volgende personen: Wijnand van der Sanden (voormalig provinciaal archeoloog provincie Drenthe),

Vincent van Vilsteren (voormalig conservator archeologie Drents Museum) en Harry Wolters (directeur Hunebedcentrum).

Een kandidaatstelling moet zijn onderbouwd met overtuigende argumenten waarom de kandidaat de Bronzen Mammoet verdiend (met “bewijsstukken” zoals, foto’s, artikelen e.d)


Kandidaten kunnen worden aangemeld via beheer@oermuseum.nl. Sluitingsdatum voor kandidaatstelling is: vrijdag 25 juni 2021

Het OERmuseum is gevestigd aan de Brink 7, 7981 BZ te Diever. Het telefoonnummer is 06-49604860. Route.

INFORMATIEEXPOSITIES
ACTIVITEITENARCHEOLOGIE
ORGANISATIE© 2021 Oermuseum