Disclaimer

OERmuseum heeft bij het gebruik van citaten en illustraties alle moeite gedaan de auteursrechten van belanghebbenden te respecteren. Zijn wij hier naar uw mening niet in geslaagd, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. OERmuseum streeft ernaar de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

OERmuseum is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

OERmuseum mag de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande bekendmaking.

OERmuseum is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

OERmuseum is niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de website gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren.

U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de website verzendt. U zal OERmuseum, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, en handelspartners beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de website, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Vragen die betrekking hebben tot de website dienen gericht te worden tot het OERmuseum. Alle rechten voorbehouden.

Het museum is dagelijks (behalve op maandag) open van 13.30-17.00 uur, vanaf het Paasweekend t/m de Herfstvakantie, plus de Kerst- en Voorjaarsvakantie. In de Kerstvakantie is het museum echter gesloten op 25, 26 en 31 december en op 1 januari.