Privacyverklaring OERmuseum

Deze verklaring geeft informatie over hoe onze organisatie omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de activiteiten van onze organisatie worden verwerkt.

Onze contactgegevens:
OERmuseum
Brink 7, 7981 BZ DIEVER

Contactpersoon:
Bart Friso
beheer@oermuseum.nl

Wij respecteren de privacy van bezoekers van OERmuseum en onze website www.oermuseum.nl en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van de diensten van OERmuseum en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het bezoekersbestand.

Als u een formulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken of verstrekken aan derden, tenzij daar vooraf toestemming voor is gegeven, en dit noodzakelijk is voor het leveren van de dienst. Deze gegevens worden opgeslagen op de server van onze website bij sign4Dsign / Vimexx. Alleen daarvoor aangewezen medewerkers van OERmuseum hebben gebruikersnaam en wachtwoord om in dit systeem te kunnen komen en de gegevens in te zien. Verder kan niemand deze gegevens inzien. Voor het gebruik van de webserver heeft OERmuseum een verwerkingsovereenkomst afgesloten. Deze verwerkingsovereenkomst kunt u hier inzien.

Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief, waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over de tentoonstellingen van de OERmuseum, onze activiteiten en aanverwante zaken. Door uw aanmelding voor de nieuwsbrief geeft u toestemming uw naam en e-mailadres aan de lijst van abonnees toe te voegen. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
Inzage, aanpassing en verwijdering
Indien u een relatie met onze organisatie heeft, kunt u, na schriftelijk verzoek, uw persoonlijke gegevens in zien of laten verwijderen. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Desgewenst kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen dat u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten via het navolgend e-mailadres:
beheer@oermuseum.nl

Aanpassingen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.
Diever, 27-12-2022

Het museum is dagelijks (behalve op maandag) open van 13.30-17.00 uur, vanaf het Paasweekend t/m de Herfstvakantie, plus de Kerst- en Voorjaarsvakantie. In de Kerstvakantie is het museum echter gesloten op 25, 26 en 31 december en op 1 januari.