HUNEBEDDEN

De hunebedden zijn de bekendste grafmonumenten in Nederland. Ze werden circa 5000 jaar geleden gebouwd (3400 – 2800 v. Chr.). De bouwers van de hunebedden horen tot de trechterbekercultuur. De enorme stenen waarvan de hunebedden zijn gemaakt, zijn met de een na laatste ijstijd uit Scandinavië naar Noord-Nederland vervoerd.

Veel van de hunebedden zijn in verloop van tijd afgebroken en gebruikt als fundering van kerken en versterking van dijken. In Drenthe bestaan nog 52 hunebedden en in Groningen nog twee. In het OERmuseum kun je zien hoe de hunebedden werden gebouwd.

Hunebedden in Zuidwest-Drenthe

In Zuidwest-Drenthe zijn drie hunebedden te vinden: bij Diever (hunebed D52) en bij Havelte (hunebed D53 en D54). Archeoloog prof. Van Giffen onderzocht en reconstrueerde deze hunebedden vanaf 1953 tot 1995. Veel van deze archeologische vondsten zijn te bezichtigen in het OERmuseum.

TIP!

Het OERmuseum organiseert ook workshops, wandelingen, fietstochten en lezingen. Check hiervoor de agenda >>

Hunebed D52 bij Diever

De kelderinhoud van dit hunebed is nooit volledig onderzocht. De verzamelde aardewerkscherven zijn afkomstig van emmers, amforen, schalen, terrines en trechterbekers die een groot vakmanschap in decoratie vertonen. Soms zijn de graveringen in het aardewerk opgevuld met een witte pasta van vermalen bot.
In zijn standaardwerk ‘De Hunebedden in Nederland, 1925-1927’ geeft Van Giffen een beschrijving van het hunebed bij Diever: ‘Het hunebed verkeert in geheel vervallen staat, zoodat zelfs enkele grove hoofdbijzonderheden nauwelijks herkenbare zijn; het geheel is dan ook niet meer reconstrueerbaar. De laatste sporen van een vroegeren dek- of mantelheuvel zijn vrijwel uitgewischt”.

Hunebedden in Drenthe

Rond 4.100 voor Chr. ontstond de Trechterbekercultuur. Die liet veel zichtbare sporen na, zoals de hunebedden. In het OERmuseum zie je hoe de hunebedden gebouwd werden. Ook organiseren we fiets- en wandeltochten naar hunebed D52 in Diever of kun je luisteren naar het ‘Verhaal bij het hunebed’.

Hunebed D53/D54 bij Havelte

D53 is het op een na grootste hunebed van Drenthe. Het hunebed is gebouwd rond 3300 voor Chr. en daarna gedurende de gehele trechterbeker periode gebruikt als grafkamer. Onderzoek heeft uitgewezen dat zo’n 135 doden in dit hunebed zijn bijgezet. Niet veel gezien de lange periode dat het hunebed in gebruik is geweest. Tussen het weinige verbrande botmateriaal bevonden zich ook twee berenklauwen, mogelijk jachttrofeeën. Van Giffen haalt ruim tien manden met scherven van trechterbekeraardewerk uit de grafkelder worden geborgen. Daarnaast worden kralen van barnsteen en git, en enkele bijlen en crematieresten gevonden.

Het museum is open vanaf het paasweekend t/m de herfstvakantie. Plus de kerst- en voorjaarsvakantie. In de kerstvakantie is het museum gesloten op 25, 26 en 31 december en op 1 januari.