Aanmelden voor de 2 jaarlijkse nieuws brief .

dec
3
di
Valsheid in gesteende: de vuistbijlen van Tjerk Vermaning binnenste buiten gekeerd, lezing door Frans de Vries @ Open Hof
dec 3 @ 19:30 – 21:30
Valsheid in gesteende: de vuistbijlen van Tjerk Vermaning binnenste buiten gekeerd, lezing door Frans de Vries @ Open Hof

Deze lezing wordt verzorgd door de Drents Prehistorische Vereniging en die brengen wij graag onder uw aandacht.

Tjerk Vermaning en zijn controversiële vuistbijlen staan nog steeds in de belangstelling. En dat ruim 50 jaar na zijn eerste spraakmakende ontdekking: een mammoetjagerskampement bij Hoogersmilde (Dr.) dat uit de Neanderthalertijd zou stammen. De hernieuwde focus op Tjerk Vermaning begon in 2017 met de roman ‘Tjerk’ en in 2018-2019 was in het Drents Museum een fraaie tentoonstelling over het bewogen leven van deze beroemde Drentse amateur-archeoloog te zien. Maar al deze evenementen gaan vooral over de menselijke kant van wat de ‘affaire Vermaning’ is gaan heten.

Over de centrale en meest fundamentele vraag – en vooral de gedegen beargumenteerde beantwoording ervan – gaat het nooit. Immers, een diepgaand wetenschappelijk onderzoek naar de Vermaning-artefacten zélf, of ze nu echt zijn of vals, was er tot nu toe nog niet.

Daar komt eind 2019 verandering in als het boek “Valsheid in gesteente” bij Barkhuis Publishing verschijnt. Het omvat een diepgravende analyse van de Vermaning-artefacten door zeven onderzoekers, elk met hun eigen specialisme.

Inzet van moderne onderzoekstechnieken en geholpen door de grote toename van de archeologische kennis sinds de ontdekking van de Vermaningvindplaatsen komt deze onderzoekgroep tot een duidelijke conclusie…….. Eén van de onderzoekers, Frans de Vries, neemt u tijdens zijn lezing mee langs de belangrijkste argumenten, gelardeerd met veel gedetailleerd beeldmateriaal.

Waar een misdaad is, is vanzelfsprekend een dader. In dit geval, gezien de complexiteit van de vervalsingen, moet het zelfs om meer dan één onverlaat gaan. Nieuw bewijsmateriaal geeft duidelijker dan ooit aan wie er in kwade zin bij betrokken zijn geweest. Maar is Tjerk Vermaning dan wel één van de partners in crime? Frans zal tijdens de lezing een tipje van de sluier oplichten. Op de avond van de lezing zal gelegenheid zijn het boek in te kijken of te kopen (ca €25,00).

jan
23
do
Graan malen vanaf de prehistorie tot heden, een lezing door Meint Noordhoek @ OERmuseum
jan 23 @ 19:30 – 21:30
Graan malen vanaf de prehistorie tot heden, een lezing door Meint Noordhoek @ OERmuseum

Op de rand van Oldendiever, op de Meulakkers, staat en werkt sinds 1882 de achtkanten Stelling Korenmolen de Vlijt.

Deze molen stond oorspronkelijk in Friesland en is in 1882 verplaatst naar Oldendiever en herbouwd door molenbouwer Ritzen uit Diever. Bij de herbouw is veel houtwerk van een verbrande molen gebruikt. Dit is nog altijd te zien.

feb
23
zo
Verspreiding van soorten door zeespiegelstijging en/of daling, een lezing door Kenneth Rijsdijk @ Zeemuseum Miramar
feb 23 @ 15:00 – 17:00
Verspreiding van soorten door zeespiegelstijging en/of daling, een lezing door Kenneth Rijsdijk @ Zeemuseum Miramar

Opgeven: lezingen@miramar-zeemuseum.nl

Kenneth Rijsdijk onderzoekt de rol die de mens en landschap speelt op de natuur. Uit de geschiedenis blijkt dat op ieder onbewoond eiland waar de mens kwam, kort daarop dieren en planten soorten uitstierven. Kenneth zal in zijn lezing ingaan op de veranderde zeespiegel en de gevolgen daarvan.

mrt
28
za
Excursie naar Urk onder leiding van Dick Mol om zijn mammoetcollectie te bekijken @ vertrek: Miramar Zeemuseum
mrt 28 @ 14:00 – 18:00
Excursie naar Urk onder leiding van Dick Mol om zijn mammoetcollectie te bekijken @ vertrek: Miramar Zeemuseum

Wij gaan op bezoek bij Dick Mol en bezoeken zijn opslagplaats in Urk waar hij zijn enorme verzameling Noordzeevondsten bewaard. Dick Mol is een Nederlandse amateur-paleontoloog, die wereldwijde bekendheid geniet. Hij is een boeiend verteller en geeft ons een inkijk in zijn bijzondere vondsten. Aan het einde is er vast nog tijd om een visje aan de kade te eten.

Aanmelden: lezingen@miramar-zeemuseum.nl of reserveren@schultehuus.nl

Uitgebreidere tekst volgt spoedig.