NEANDERTHALERS

NEANDER-
THALERS

In het Oermuseum maak je een ‘Reis door de Tijd’, vanaf de laatste ijstijd tot de brons- en ijzertijd. Met diorama’s, filmpjes en interactieve spelelementen ga je beter begrijpen wie de mensen waren die lang geleden in Drenthe woonden, leefden en werkten. In het OERmuseum krijg je een indruk hoe de jagende neanderthaler eruit zag.

Wapens en werktuigen van neanderthalers

De neanderthalers ontlenen hun naam aan de vindplaats van een skelet bij het Duitse plaatsje Neanderthal in 1857. De Neanderthalers leefde naar schatting tussen 200.000 en 40.000 jaar geleden. De neanderthaler had een gedrongen en gespierd lichaam met grote hersenen. Hij was een echte carnivoor. De Neanderthaler maakte naast wapens en werktuigen ook kunstvoorwerpen. In het OERmuseum ligt een bijltje dat gemaakt is in de tijd van de neanderthalers. Hoe de neanderthalers met elkaar praatten, weten we niet. De neanderthalers stierven waarschijnlijk uit door de snelle klimaatverandering die het einde betekende van de mammoet en ander jachtwild van de neanderthaler.

TIP!

Het OERmuseum organiseert ook workshops, wandelingen, fietstochten en lezingen. Check hiervoor de agenda >>

Het museum is open vanaf het paasweekend t/m de herfstvakantie. Plus de kerst- en voorjaarsvakantie. In de kerstvakantie is het museum gesloten op 25, 26 en 31 december en op 1 januari.